Stopinja

Oblikujemo

Oblikujemo več vrst grafičnih rešitev*:

 • Plakati, letaki, prospekti
 • Navadne velikosti so: plakat A3 (297 × 420 mm); letak A5 (148 × 210 mm); prospekt (obojestranski) A4 (210 × 297 mm). Možne so tudi velikosti po meri. Če na plakatu/letaku/prospektu želite točno določene fotografije (ljudi, predmetov, objektov, idr.), nam le-te priskrbite v čim večji obliki. Če fotografije niso vaša last, nam obvezno priskrbite tudi dovoljenje za uporabo slednjih. Vsak naš izdelek ima na primernem mestu odtis: »Oblikovanje: Stopinja.si«, razen če je to domenjeno drugače.
 • Logotip
 • Logotipe oblikujemo v naslednjih oblikah (oddan v .PDF obliki):
  • osnovna pojavnost logotipa - barvna,
  • osnovna pojavnost logotipa - negativ,
  • sekundarna pojavnost logotipa,
  • terciarna pojavnost logotipa – samo simbol (opcijsko),
  • osnovna, sekundarna in terciarna pojavnost logotipa v monokromatski obliki.
  Zraven določimo tudi:
  • najmanjšo dovoljeno velikost logotipa,
  • barvni sistem,
  • tipografijo.
 • Celostna grafična podoba (CGP)
 • Celostna grafična podoba obsega logotip v zgornjih oblikah in podatke. Ko je oblika logotipa potrjena, se na njegovi osnovi oblikuje idejni koncept CGP-ja. CGP poleg logotipa vsebuje:
  • oblikovanje dopisnega papirja (priprava za tisk - .PDF in MS Word verzija - .DOC),
  • oblikovanje poslovne in osebne vizitke (.PDF),
  • oblikovanje kuverte amerikanke (z okencem in brez) (.PDF),
  • oblikovanje žiga (.PDF),
  • oblikovanje elektronskega podpisa (.JPEG),
  • po vaši želji oblikujemo tudi druge elemente CGP-ja (npr. obrazce, bloke, mape, papir za beleženje, majice, idr.).

* Navedene grafične rešitve samo oblikujemo – ne tiskamo.

Stopinja